© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Política de privacitat

La utilització d’aquest lloc web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a aquesta política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de los dades i informació de contacte

El responsable és: Associació Leather Cluster Barcelona.

Adreça: C) Del Rec 21-23, Igualada (BARCELONA).

Dades de contacte del responsable: email leather@leather.barcelona

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia del web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del lloc web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, així com en el seu cas enviar-li per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals, en el seu cas per a l’execució d’un contracte o precontracte.

Destinataris i transferències

Destinataris: LEATHER CLUSTER BARCELONA

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, sobre la base de l’existència de garanties adequades.

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a:

  • accedir, rectificar i suprimir les seves dades
  • sol·licitar la portabilitat de les seves dades,
  • oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació,
  • retirar el consentiment prestat, en el seu cas

Per a això poden enviar la seva sol·licitud:

  • Per correu electrònic, escrivint a leather@leather.barcelona especificant en l’assumpte la referencia “Protecció de dades”
  • Per escrit, dirigint-se a l’Associació Leather Cluster Barcelona (en endavant, LEATHER CLUSTER BARCELONA)
  • El titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitut la fotocòpia del seu DNI.

També poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complertes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; LEATHER CLÚSTER BARCELONA presumirà que les dades han estat facilitades pel titular d’aquestes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades o relatiuves a una altra persona.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

LEATHER CLUSTER BARCELONA ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

LEATHER CLUSTER BARCELONA prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Analítiques Web

Aquest web utilitza diverses analítiques per a conèixer la manera en què és buscat, accedit i utilitzat pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web www.leather.barcelona

Top