© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Biodegradabilitat

La pell i els materials sintètics

La pell és sostenible i biodegradable

Biodegradabilitat

La pell d’origen animal, com a matèria primera per confeccionar producte de consum, és un material biofílic, és a dir, que ens reconnecta amb la natura, perquè el seu origen és natural.

Els materials naturals, com el cuir i la pell, són fonamentals per a limitar els impactes climàtics dels materials de consum, especialment en comparació amb els materials sintètics basats en combustibles fòssils.

El món necessita materials que siguin sostenibles, renovables, reciclables i biodegradables. La pell és una matèria primera fàcilment disponible, és una alternativa sostenible en comporació als materials sintètics fets a partir de plàstics. A més, al final de la seva vida útil, els materials naturals com la pell es biodegradaran, limitant el seu impacte i mitigant les emissions nocives, com la contaminació per microplàstics, sovint associada amb els materials sintètics que volen imitar a la pell.

Top