© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Residu zero

Transformar els residus en recursos

Economia circular

Matèria primera
per a nous productes

Els subproductes obtinguts durant el procés d'adob de la pell es recuperen i gestionen per a ser reutilitzats per diferents sectors per a cobrir un altre tipus de necessitats.

De les carnasses i el serratge, s'obtenen coles, col·lagen, gelatina i hidrolitzat de proteïna que es destinen principalment al sector de l'alimentació i la indústria farmacèutica, però també tenen aplicacions en les indústries cosmètica i fotogràfica.

Actualment, Leather Cluster Barcelona està desenvolupant un projecte global, Re-Genera, per tenir una visió més àmplia sobre com poder optimitzar la valorització dels subproductes i residus provinents del procés de producció de tota la cadena de valor de la indústria de la pell.

Economia circular - leather cluster - biodiesel

El projecte Re-Genera persegueix l’excel·lència en la valorització per transformar els subproductes i recursos orgànics provinents del procés de l’adob a Catalunya, mitjançant la tecnologia i la innovació, en productes d’alt valor afegit, com per exemple, aminoàcids com a bioestimulants per l’agricultura ecològica, així com olis per aplicacions diverses.

Top