© All rights reserved. Designed by Komunicalo

L’origen de la pell

RECICLAR i
REUTILITZAR

La pell esdevé un residu de la indústria alimentària que transformem en un recurs útil a la societat.

Consum responsable

MODA
SOSTENIBLE

MODA SOSTENIBLE

La indústria de la pell  contribueix a la moda sostenible, produint béns de consum duradors. Un article de pell pot durar tota la vida.

Un ofici tradicional

ARTESANIA

Des de producció fins a la confecció, la pell segueix un procés artesanal.

Recursos

ECONOMIA CIRCULAR

En el procés de transformació de la pell, es generen residus que es converteixen en recursos i esdevenen matèria primera per a l’elaboració de nous productes.

Sostenibilitat

BIODEGRADABILITAT

El grau de compostabilitat i biodegradabilitat dels articles de pell és molt superior a altres materials.

Valors de la pell

Top