© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Artesania

La pell és un recurs històric, de tota la vida

Artesania del cuir
Artesania

Un ofici
tradicional

Tot i els grans avanços tècnics fruit de la constant innovació en els processos i els productes, el de la pell continua sent un ofici molt artesanal. En un sector que és tan antic com la mateixa humanitat, les mans de les artesanes i artesans continuen sent decisives durant tot el procés de producció per conferir-li a la pell aquelles característiques úniques exigides pels consumidors.

Top