© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Avís legal

Titular del web i dades de contacte

www.leather.barcelona és un domini a Internet titularitat de l’Associació Leather Cluster Barcelona (d’ara endavant LEATHER CLUSTER BARCELONA) amb CIF/NIF G-08503104 i domicili al C) Del Rec 21-23, Igualada (BARCELONA).

La finalitat del lloc web és oferir informació sobre la pell i la seva indústria.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

  • Per correu electrònico, escrivint a leather@leather.barcelona
  • Per escrit, dirgint-se a LEATHER CLUSTER BARCELONA, C) Del Rec 21-23, Igualada (BARCELONA).
  • Per a qualsevol aclariment si us plau no dubtin en contactar amb LEATHER CLUSTER BARCELONA.

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de LEATHER CLUSTER BARCELONA. i altres usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquest web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

LEATHER CLUSTER BARCELONA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al lloc web, així com els continguts en ella inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquest web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. LEATHER CLÚSTER BARCELONA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari exonera a LEATHER CLÚSTER BARCELONA de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat del lloc web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzat per a la navegació.

En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, LEATHER CLÚSTER BARCELONA declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest lloc web es troba protegit per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a LEATHER CLÚSTER BARCELONA. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.leather.barcelona   és un domini de LEATHER CLUSTER BARCELONA. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de LEATHER CLÚSTER BARCELONA de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de LEATHER CLÚSTER BARCELONA

Política per a enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquest web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de LEATHER CLÚSTER BARCELONA abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de LEATHER CLUSTER BARCELONA, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de LEATHER CLUSTER BARCELONA, incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest lloc web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a LEATHER CLÚSTER BARCELONA

Sota cap circumstància, LEATHER CLÚSTER BARCELONA serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en el lloc web des del qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per a conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Prevalència de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre LEATHER CLÚSTER BARCELONA i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

© 2023 LEATHER CLUSTER BARCELONA

Top