© All rights reserved. Designed by Komunicalo

Es sacrifiquen els animals per obtenir-ne la seva pell?

Es sacrifiquen els animals per obtenir-ne la seva pell?

No. Els animals es sacrifiquen pel consum de carn, la pell és un subproducte que la indústria del cuir recupera perquè no esdevingui un residu.

Els grangers crien el bestiar per la seva carn o llet. No crien bestiar per a convertir les seves pells en cuir, ja que el valor d’una pell de bou o vaca sol representar un escàs 3-4% del valor total de l’animal.

La pell en brut, primera matèria emprada pels associats de Leather Cluster Barcelona, té diferents orígens i característiques, i en aquest sentit, es pot diferenciar entre la pell grossa (pell de vaca i de vedell) i la pell petita, on s’inclouen el xai i el conill.

Les pells que els associats del clúster recuperen i reciclen, només procedeixen d’animals que han estat sacrificats per a l’alimentació humana.

Share this:
Top